अव्यय म्हणजे काय?

वाक्यात उपयोग करताना ज्या शब्दांच्या मूळ रूपात बदल होत नाही, त्यांना अव्यय असे म्हणतात.

अव्ययाची काही उदाहरणे –

पुढे
मागे
आणि
कडे
समोर
शाब्बास
किंवा
नेहमी

अव्ययाचे प्रकार

मराठी व्याकरणामध्ये अव्ययांचे पुढीलप्रमाणे एकूण चार मुख्य प्रकार आहेत.

१. क्रियाविशेषण अव्यय

जो शब्द क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगतो, त्या शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

अधिक माहिती

२. शब्दयोगी अव्यय

नामाचा किंवा सर्वनामाचा इतर शब्दांशी असलेला संबंध दर्शविण्यासाठी त्याला जोडून वापरला जाणारा शब्द म्हणजे शब्दयोगी अव्यय होय.

अधिक माहिती

३. उभयान्वयी अव्यय

दोन किंवा अधिक शब्द अथवा वाक्ये एकमेकांना जोडण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो, त्याला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात.

अधिक माहिती

४. केवलप्रयोगी अव्यय

एखादी भावना उत्स्फूर्तपणे व्यक्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.

अधिक माहिती

This article has been first posted on and last updated on by