वाक्य म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दांच्या समुच्चयाला जर पूर्ण अर्थ प्राप्त होत असेल, तर त्याला आपण वाक्य असे म्हणतो.

नियम क्र. १

वाक्य तयार करण्यासाठी दोन किंवा अधिक शब्दांचा समूह असणे आवश्यक आहे.

नियम क्र. २

आपण तयार केलेल्या वाक्यामधून संपूर्ण अर्थ स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ,

रोहित शाळेत गेला. हे एक अर्थपूर्ण वाक्य आहे.

मात्र, रोहित शाळेत इतकंच वाक्य तयार केलं, तर त्यावरून काहीच अर्थबोध होत नाही.

म्हणूनच, आपण तयार केलेले वाक्य अर्थपूर्ण असणे आवश्यक असते.

अर्थावरून पडणारे वाक्याचे प्रकार

अर्थावरून वाक्याचे एकूण सहा प्रकार पडतात.

अधिक माहिती

स्वरूपावरून पडणारे वाक्याचे प्रकार

स्वरूपावरून वाक्याचे एकूण तीन प्रकार पडतात.

अधिक माहिती

This article has been first posted on and last updated on by