नाम म्हणजे काय?


नामाचे विविध प्रकारनाम म्हणजे काय?

एखाद्या वस्तूला, व्यक्तीला किंवा स्थळाला जे विशिष्ट नाव ठेवलेले असते, त्याला नाम असे म्हणतात.

डोळ्यांनी दिसणाऱ्या किंवा काल्पनिक वस्तूंच्या आणि गुणांच्या नावांनासुद्धा नाम असे म्हणतात.

नामाचे प्रकार

मराठी व्याकरणामध्ये नामाचे एकूण तीन मुख्य प्रकार आहेत.

१. सामान्यनाम

सामान्यनाम हे जातीवाचक असते. त्याचे बहुदा अनेकवचन होते.

अधिक माहिती

२. विशेषनाम

विशेषनाम हे नेहमी व्यक्तीवाचक असते. विशेषनामाचे कधीही अनेकवचन होत नाही.

अधिक माहिती

३. भाववाचक नाम

भाववाचक नाम म्हणजे असे नाम, ज्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही किंवा डोळ्यांनी बघू शकत नाही.

अधिक माहिती

This article has been first posted on and last updated on by