ललकार घुमवणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘ललकार घुमवणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

जयजयकार करणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्ताने विद्यार्थांनी ‘जय भवानी जय शिवाजी’ असा ललकार घुमवला.

वरील वाक्यात असे दिसते की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्ताने विद्यार्थांनी ‘जय भवानी जय शिवाजी’ याचा जयजयकार केला.

हे दर्शविण्यासाठी जयजयकार करणे या ऐवजी ललकार घुमवणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

गणपती उत्सवात ‘गणपती बाप्पा मोरया’ असा ललकार घुमत होता.

वरील वाक्यात असे दिसते की गणपती उत्सवात ‘गणपती बाप्पा मोरया’ असा जयजयकार सर्व करत होते.

हे दर्शविण्यासाठी जयजयकार करणे या ऐवजी ललकार घुमवणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

सगळीकडे भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचा ललकार घुमत होता.

वरील वाक्यात असे दिसते की सगळीकडे भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचा जयजयकार होत होता.

हे दर्शविण्यासाठी जयजयकार करणे या ऐवजी ललकार घुमवणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना इतकी उत्तम लिहिली आहे की अजूनही त्यांच्या नावाची ललकार घुमत आहे.

वरील वाक्यात असे दिसते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना इतकी उत्तम लिहिली आहे की अजूनही त्यांच्या नावाचा जयजयकार होत आहे.

हे दर्शविण्यासाठी जयजयकार करणे या ऐवजी ललकार घुमवणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘ललकार घुमवणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • गड चढताना स्फुरण यावे म्हणून सर्वांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ असा ललकार घुमवला.

  • तिरंगा फडकवताच विद्यार्थ्यांनी ‘भारतमाता की जय’ असा ललकार घुमवला.

  • स्वामी विवेकानंदांच्या पुतळ्याचे अनावरण करताना सर्वांनी त्यांच्या नावाचा ललकार घुमवला.

This article has been first posted on and last updated on by