सर्वस्व पणाला लावणे


वाक्यप्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोग


मराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्यप्रचार असे म्हणतात.

“सर्वस्व पणाला लावणे” हा मराठी भाषेतील एक वाक्यप्रचार आहे.

वाक्यप्रचाराचा अर्थ

  • सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे
  • जे जे शक्य आहे, ते ते करणे

वाक्यप्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

आमची शाळा नावारूपाला येण्यासाठी सर्वानीच सर्वस्व पणाला लावले.

उदाहरण क्र. २

दहशतवाद्यांचा खात्मा करताना आपल्या सैनिकांनी सर्वस्व पणाला लावले.

उदाहरण क्र. ३

कोरोनाला आपल्या देशातून हद्दपार करण्यासाठी कोविड योद्धे सर्वस्व पणाला लावत आहेत.

उदाहरण क्र. ४

दहावीत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होण्यासाठी हर्षदाने सर्वस्व पणाला लावले.

This article has been posted on and last updated on by