मरगळ झटकणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘मरगळ झटकणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

आळस सोडणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी अविनाशने सगळी मरगळ झटकली.

वरील वाक्यात असे दिसते की स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी अविनाशने सगळा आळस सोडला.

हे दर्शविण्यासाठी आळस सोडणे या ऐवजी मरगळ झटकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

सुनिता सगळी मरगळ झटकून घराची साफसफाई करायला लागली.

वरील वाक्यात असे दिसते की सुनीता सगळा आळस सोडून घराची साफसफाई करायला लागली.

हे दर्शविण्यासाठी आळस सोडणे या ऐवजी मरगळ झटकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

मुख्यमंत्री आपल्या गावी येणार हे कळताच प्रशासन सगळी मरगळ झटकून कामाला लागले.

वरील वाक्यात असे दिसते की मुख्यमंत्री आपल्या गावी येणार हे कळताच प्रशासन आळस सोडून कामाला लागले.

हे दर्शविण्यासाठी आळस सोडणे या ऐवजी मरगळ झटकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘मरगळ झटकणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • तरूणांनी मरगळ झटकून आपल्या ध्येयाकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

  • कोव्हिड काळातही डॉक्टर करत असलेले काम पाहून मी माझ्या मनातील मरगळ झटकून टाकली.

  • छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा ऐकताच मी मनातील मरगळ झटकून कामाला सुरूवात केली.

This article has been first posted on and last updated on by