अटकाव करणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

“अटकाव करणे” हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

मनाई करणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी मोर्चा काढण्यास पोलिसांनी आम्हाला अटकाव केला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की मोर्चा काढण्यास आम्हाला पोलिसांनी मनाई केली.

हे दर्शविण्यासाठी मनाई करणे या ऐवजी अटकाव करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

परीक्षेच्या दिवशी टीव्ही बघण्यास वडिलांनी मला अटकाव केला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की टीव्ही बघण्यास मला वडिलांनी मनाई केली.

हे दर्शविण्यासाठी मनाई करणे या ऐवजी अटकाव करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

कोरोनामुळे जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्यास सरकारने सर्वांना अटकाव केला होता.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की सरकारने जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्यास सर्वांना मनाई केली होती.

हे दर्शविण्यासाठी मनाई करणे या ऐवजी अटकाव करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शहरामध्ये काही ठिकाणी लोकांना गाडी घेऊन बाहेर पडण्यास अटकाव केला जातो.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शहरामध्ये काही ठिकाणी लोकांना गाडी घेऊन बाहेर पडण्यास मनाई केली जाते.

हे दर्शविण्यासाठी मनाई करणे या ऐवजी अटकाव करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by