निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय


अर्थावरून पडणारे क्रियाविशेषणाचे प्रकारनिषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय?

मराठी वाक्यामधील जे क्रियाविशेषण वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध दर्शविते, त्याला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

तो रोज चुकता व्यायाम करतो.

या वाक्यामध्ये चा उपयोग क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून केलेला आहे.

च्या वाक्यातील उपयोगामुळे वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध व्यक्त होतो.

तो (कर्ता) व्यायाम करण्याच्या क्रियेमध्ये कधीही चुकत नाही किंवा त्यामध्ये खंड पडू देत नाही, हे या क्रियाविशेषणामुळे अधिक स्पष्ट होते.

त्यामुळे, या शब्दाला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. २

निमिषने थांबता सायकल चालवली.

या वाक्यामध्ये चा उपयोग क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून केलेला आहे.

च्या वाक्यातील उपयोगामुळे वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध व्यक्त होतो.

निमिष (कर्ता) सायकल चालवण्याची क्रिया अविरतपणे करत आहे किंवा त्यामध्ये खंड पडू देत नाही, हे या क्रियाविशेषणामुळे अधिक स्पष्ट होते.

त्यामुळे, या शब्दाला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ३

रोहितने कंटाळता संपूर्ण प्रश्नपत्रिका सोडवली.

या वाक्यामध्ये चा उपयोग क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून केलेला आहे.

च्या वाक्यातील उपयोगामुळे वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध व्यक्त होतो.

रोहितने (कर्ता) प्रश्नपत्रिका सोडवण्याची क्रिया करताना अजिबात कंटाळा केला नाही, हे या क्रियाविशेषणामुळे अधिक स्पष्ट होते.

त्यामुळे, या शब्दाला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ४

नंदिनीने चुकता विजेचे बिल भरले.

या वाक्यामध्ये चा उपयोग क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून केलेला आहे.

च्या वाक्यातील उपयोगामुळे वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध व्यक्त होतो.

नंदिनी (कर्ता) विजेचे बिल भरण्याच्या क्रियेमध्ये कधीही चुकत नाही किंवा त्यामध्ये खंड पडू देत नाही, हे या क्रियाविशेषणामुळे अधिक स्पष्ट होते.

त्यामुळे, या शब्दाला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ५

आईने आराम करता दिवाळीचा फराळ बनवला.

या वाक्यामध्ये चा उपयोग क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून केलेला आहे.

च्या वाक्यातील उपयोगामुळे वाक्यातील क्रियेचा नकार किंवा निषेध व्यक्त होतो.

आईने (कर्ता) आराम करण्याऐवजी फराळ बनवण्याची क्रिया केली, हे या क्रियाविशेषणामुळे अधिक स्पष्ट होते.

त्यामुळे, या शब्दाला निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

This article has been first posted on and last updated on by