समानार्थी शब्दांची यादी – ‘त’ पासून ‘न’ पर्यंत

पुढील तक्त्यामध्ये मूळ शब्द आणि त्याचे एक किंवा अनेक समानार्थी शब्द दिले आहेत.

मूळ शब्द समानार्थी शब्द
तक्ता नकाशा, कोष्टक
तख्त सिंहासन, आसन, गादी
तन शरीर, देह, अंग, काया, तनू, वपु, कुडी
तप ध्यान, मनन
तमा पर्वा, फिकीर
तरबेज निष्णात, निपुण, कुशल, पारंगत, वाकबगार
तलवार खड्ग, कृपाण
तलाव तळे, जलाशय, पुष्कर, सरोवर, कासार
तसदी त्रास, वैताग, ताप
ताकीद समाज, हुकूम, जरब
ताण मिजास, रुबाब, तोरा, डौल
तात्पर्य सारांश, मतितार्थ, भावार्थ, हेतू
तान्हाळू तान्हेला, तृषित
ताप ज्वर
तालीम व्यायामशाळा
ताळमेळ जुळणी, मेळ, जुळतेपणा
तिटकारा वीट, चीड, कंटाळा
तीर काठ, बाण, किनारा
तीव्र उग्र, जालीम, जहाल, कडक, प्रखर, तीक्ष्ण
तुच्छ हीन, नीच, अधम, क्षुद्र, तिरस्कार्थ
तुडुंब ओतप्रोत, काठोकाठ, भरपूर, परिपूर्ण
तुसडा तिरसट
तोटा नुकसान, हानी, तूट, घट, खोट
तोतया फसवा, लबाड
तोरा दिमाख, नखरा, गर्व, डौल, अहंभाव, भपका
तंतू धागा, दोरा
तोंड मुख, आनन, मुद्रा, तुंड
त्वेष स्फुरण, आवेग, आवेश, संताप
तृप्ती समाधान, संतोष
त्रयस्थ तिऱ्हाईत
त्रिधा त्रेधा, घाई
थकवा शीण, निरुत्साह, ग्लानी, शैथिल
थट्टा चेष्टा, मस्करी, उपहास
थवा समुदाय, जमाव, समूह,
थाट शोभा, ऐट, डामडौल
थाळी ताट, पात्र
थोडे नाममात्र, तिळमात्र, किंचित, कणभर, लवमात्र
थोतांड कुभांड, नाटक, पाखंड, लबाडी
थोरवी मोठेपणा, महिमा, ज्येष्ठता, श्रेष्ठता
थांगपत्ता सुगावा, माग, ठाव, छडा
दगड धोंडा, शिला, अश्म, पाषाण, शिळा, खडक
ददात उणीव, कमतरता, कमीपणा
दमट ओला, आर्द्र, भिजलेला
दया कृपा, करूणा, अनुकंपा, अनुग्रह
दरारा धाक, भीती, जरब, दहशत
दरिद्री कंगाल, निर्धन, दीन, भणंग, गरीब, निष्कांचन
दर्प गर्व, अभिमान, अहंकार
दर्प दुर्गंध
दल पाकळी, सेना, विभाग
दलाल अडत्या, मध्यस्थ
दवाखाना रूग्णालय, इस्पितळ
दवंडी गाजावाजा, डांगोरा
दहशत भीती, धास्ती, धाक, भय, धडकी
दाखला उदाहरण, दृष्टांत, नमुना
दागिना अलंकार, रत्न, शोभा, आभूषण
दाट गडद, भडक
दात दंत, रदन, दशन
दानव असुर, दैत्य, राक्षस
दाम पैसा, मूल्य, अर्थ
दाम्पत्य जोडपे, दंपती
दार दरवाजा, कवाड, ताट
दारू मद्य, मदिरा, सुरा
दास गुलाम, सेवक, किंकर
दास्य गुलामगिरी, पराधीनता, परवशता
दिमाख डामडौल, नटवेपणा
दिलगिरी दुःख, खिन्नता, खेद
दिवस दिन, वासर, वार, अन्ह, अह
दिवा दीपक, दीप
दुजाभाव आपपरभाव, द्वैतभाव
दुराचारी दुर्वर्तनी, अनाचारी
दुर्जन नीच, दुष्ट, असाधू
दुर्दैवी अभावी, दैवहीन, कमनशिबी, दुर्भाग्यशाली
दुर्धर कठीण, असाध्य, अवघड
दुबळा अशक्त, कमजोर, सामर्थ्यहीन, दुर्बल
दुष्ट नीच, अधर्मी
दुःख शोक, पीडा, क्लेश, त्रास, यातना, खेद
दूध दुग्ध, क्षीर, गोरस, पय
दूधखुळा भोळसर, अजाण, मेषपात्र
देऊळ मंदिर, देवालय, राऊळ
देणेकरी कर्जदार, ऋणको, ऋणाईत
देव परमेश्वर, ईश्वर, ईश, सुर, निर्मिक, निर्जर, अमर
देवाज्ञा देहावसान, दीर्घनिद्रा, मरण, मृत्यू, चिरमरण, चिरनिद्रा
दैन्य हलाखी, गरिबी, कंगालपणा
दैव प्रारब्ध, नशीब
दोर दावण, रस्सी, सुंभ
दंगल दंगा, धुमाकूळ, धांगडधिंगा, धामधूम, हुल्लड
दंडुकेशाही दडपशाही, दांडगाई, अरेरावी
दंतकथा आख्यायिका, जनश्रुती
द्रव्य धन, संपत्ती, संपदा, दौलत
दृष्टादृष्ट दृष्टीभेट, नजरानजर
धक्का हिसका, प्रहार, आघात
धडाडी चिकाटी, निग्रह
धटिंगण उर्मट, आडदांड, दांडगा, टग्या
धन द्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत, अर्थ
धन्य कृतार्थ, भाग्यवान, कृतकृत्य
धनिक श्रीमंत, सावकार
धनी मालक, स्वामी, यजमान
धनुष्य धनू, चाप, कोदंड, कार्मुक, कमठा
धवल पांढरे, शुभ्र, श्वेत, ढवळा
ध्वज निशाण, पताका, झेंडा
ध्वनी आवाज
धागा सूत, दोरा
धाडशी शूर, धीट, साहसी, निर्भय, धैर्यशील
धाडस धैर्य, साहस, हिंमत, निर्भयता, धीटपणा
धिक्कार निंदा, निषेध
धूर्त लुच्चा, लबाड, भांडखोर, कावेबाज
धूळ धुरळा, रजःकण, माती
धंदा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उदीम
धुंदी झापड
नकली कृत्रिम, खोटा, बनावट
नकाशा चित्रण, रेषाकृती, आराखडा
नजराणा देणगी, अहेर, उपायन
नड अडचण, तंगी
नदी सरिता, तटिनी, नद्य, तरंगिणी, निर्झरिणी, जलवाहिनी, तारिणी
नमन प्रणिपात, दंडवत, प्रणाम, वंदन, नमस्कार, कुर्निसात, अभिवादन
नमस्कार अभिवादन, नमन, वंदन
नर पुरूष, मनुष्य, मर्द
नवरा पती, कांत, भर्ता, धव, भ्रतार, वल्लभ, धनी, मालक
नवल आश्चर्य
नवीन नूतन, आधुनिक, नवे, अभिनव
नश्वर क्षणभंगुर, क्षयी, अशाश्वत, नाशवंत
नक्षत्र तारा, तारका
नाक नासिका, घ्राणेंद्रिय
नाग सर्प, साप, भुजंग, तक्षक, उरग, फणी, उन्नग, पन्नग, अही, व्याल, विषधर
नाचक्की बेअब्रू, नामुष्की, अपकीर्ती, बदनामी
नाजूक कोमल, सुकुमार, मृदू, अलवार
नाडणूक छळ, लुबाडणूक, ठकवणूक
नाते आत्मीय, आप्तपणा, रक्तसंबंधी
नाद आवाज, छंद, ध्वनी, निनाद
नापास अनुत्तीर्ण, अयशस्वी
नामी उत्कृष्ट, उमदा, सरस, वाखाणण्याजोगी
निकष कसोटी, परिक्षा
निजधाम स्वर्ग
निर्धार निश्चय, निग्रह, दृढसंकल्प
निपुण कुशल, तरबेज, पारंगत
निरीक्षण अवलोकन, पाहणी
निवाडा न्याय, निर्णय
निश्चित खात्रीपूर्वक, निःसंदेह
नीरव निःशब्द, शांत
नैतिक विहित, नीतिनुसार

This article has been first posted on and last updated on by