समानार्थी शब्दांची यादी – ‘प’ पासून ‘म’ पर्यंत

पुढील तक्त्यामध्ये मूळ शब्द आणि त्याचे एक किंवा अनेक समानार्थी शब्द दिले आहेत.

मूळ शब्द समानार्थी शब्द
पगार वेतन
पटकी महामारी
पण प्रतिज्ञा, नेम, शपथ, वचन
पण परंतु, किंतु, शिवाय
पत्नी अर्धांगिनी, बायको, कांता, दारा, आर्या, वामांगी, गेहिनी, सहचरी, गृहस्वामिनी
पद्धत रीत, चाल, प्रघात, प्रथा, तऱ्हा, परंपरा, रिवाज
पय पाणी, दूध
परमार्थ ब्रह्ममोक्ष
पराजय पराभव, हार
पराणी हत्यारी, आर, टोचणी
परिक्षा चाचणी, पारख, कसोटी, दिव्य, कस, तपासणी
पर्वत गिरी, डोंगर, अचल, नग, शैल, अद्री, महीधर, भूधर, धराधर
पवित्र पावन, निर्मळ, मंगळ, शुची, शुध्द, सात्विक
पक्ष बाजू, पंधरवडा
पक्षी खग, विहंग, द्विज, अंडज, पाखरू
पाऊस पर्जन्य, वर्षा
पाठ नियम, धडा
पाठिंबा पुष्टीकरण, दुजोरा
पाणी जल, अंबू, पय, उदक, जीवन, सलिल, वारी, नीर, तोय, आप
पान पर्ण, पत्र, दल, पल्लव, पत्री
पाप दोष, पातक, कुकर्म, दुरित, दुष्कृत्य
पाय पद, चरण, पाद, पाऊले
पार कट्टा, पलीकडे
पारिपत्य पराभव, शिक्षा, दंड
पार्वती उमा, दुर्गा, गौरी, कन्याकुमारी, काली, अपर्णा, सती, भवानी
पितर पूर्वज, माता-पिता
पिता जनक, बाप, वडील, तीर्थरूप
पीत पिवळा
पुण्य सुकृत, सत्कर्म, श्रेयस
पुरूष नर, मर्द
पुष्प कुसुम, सुमन, फूल
पूजा अर्चना, अर्चा, सेवा, उपासना, अर्चन
पूर्व आधीचा, पूर्वीचा, पूर्व दिशा
पैसा दाम, द्रव्य, धन
पोरका निराधार, अनाथ
पंडित पुरोहित, गुरूजी, आचार्य, विद्वान, शास्त्री
पंथ मार्ग, रस्ता, वाट, पथ
पांगळा पंगू, लंगडा, लुळा, विकलांग, अपंग, दिव्यांग
पांढरा सफेद, धवल, ढवळा
प्रकार तऱ्हा, जात, दर्जा
प्रकाश उजेड, तेज, दीप्ती, कांती, आलोक
प्रगल्भ गंभीर, शहाणा, प्रौढ
प्रचिती अनुभव, पडताळा, प्रत्यय
प्रचंड अवाढव्य, विशाल, अजस्त्र
प्रतिष्ठा लौकिक, मानमरातब
प्रबंध व्यवस्था, योजना, तजवीज, संयोजन, दीर्घलेखन
प्रेम प्रीती, लोभ, स्नेह, अनुराग, अनुरुक्ती
पृथ्वी धरणी, अवनी, भूमी, धरती, मही, धरित्री, वसुंधरा, क्षया, धरा, भूरसा, वसुधा
फक्कड सुंदर, छान, सुरेख, मनोहर
फज्जित लज्जित, ओशाळलेला, वरमलेला
फट भेग, चीर, खाच
फडतूस टाकाऊ, क्षुद्र, फालतू
फत्ते यश, जय, सरशी
फरक भेद, तफावत, अंतर
फसवणूक ठकबाजी, प्रतारणा, लबाडी, लुच्चेगिरी
फिदा खुश, आसक्त
फिर्याद तक्रार
फुलोरा बहर, मोहोर
फुशारकी बढाई, शेखी, डामडौल
फूट भेद, बेबनाव, दुही, दुफळी, बेकी, फाटाफूट, विघटन
फोड सूज, गाठ, तुकडा (फळाचा)
फोल टरफल, कोंडा, भुसा, निरर्थक, व्यर्थ, रिकामे
फौज सैन्य, सेना, दल, लष्कर
बखर बातमी, हकिकत, इतिहास, वार्ता, संदेश
बजरंग पवनपुत्र, हनुमान, मारूती, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबला, अमितविक्रम
बडगा सोटा, टोमणा, सोमटा
बदफैली कुकर्मी, व्याभिचारी, दुःशील
बदल पालट, फेर, फरक
बरकत भाग्य, सुदैव, भरभराट
बरखास्त समाप्त, विसर्जित, संपणे
बरोबर सारखा, सम, योग्य
बहाणा सोंग, ढोंग
बहीण भगिनी, सहोदरा, अग्रजा (मोठी बहीण), अनुजा (धाकटी बहीण)
बळ ताकद, शक्ती, जोर, सामर्थ्य, कुवत
बाकी उरलेले, शेष, उर्वरीत
बाग बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका, पुष्पवन
बाण शर, तीर, सायक
बाप पिता, जनक, जन्मदाता, तीर्थरूप, तात
बारीक बारका, सूक्ष्म, लहान
बाहू हात, हस्त, कर, भूज, पाणि
बुद्धी मती, अक्कल, मेधा, प्रज्ञा
बैल खोंड, पोळ, वृषभ
बोकड बकरा, अज
बोभाटा गवगवा, हाकाटी
बंदोबस्त व्यवस्था, तजवीज
ब्रम्हदेव ब्रम्हा, चतुरानन, विधी, विरंची, कमलासन
ब्राम्हण द्विज, वाडव, भूमिदेव, विप्र, अग्रजन्मा
भय धाक, धास्ती, दहशत, जरब, वचक, दरारा
भयंकर वाईट, अमंगल
भरपूर पुष्कळ, रग्गड, चिकार, प्रचूर, विपुल, उदंड, मुबलक
भरभराट उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी
भला चांगला, सज्जन
भाऊ भ्राता, बंधू, सहोदर, अग्रज (मोठा भाऊ), अनुज (धाकटा भाऊ)
भाकीत ठोकताळा, आडाखा, स्थूलमान
भाबडा साधा, निष्कपटी, निर्मत्सरी
भाव भक्तिभाव, श्रद्धा, दर (वस्तूचा)
भुरळ मोहिनी, भ्रम, मोह, गारूड, मंत्रमुग्धता
भूक क्षुधा, बुभूक्षा
भूषण अलंकार, लेणे, दागिना
भीड पर्वा
भेट गाठ, आलिंगन, नजराणा, मुलाखत
भोवळ घेरी, चक्कर, मूर्च्छा
भंगुर नश्वर, क्षणिक, अशाश्वत
भंजन मोड, विध्वंस, निर्दालन
भांडखोर बोलभांड
भांडण वैर, तंटा, खटका, वाद, खडाजंगी, कलह, झगडा
भुंगा भ्रमर, अलि, मिलिंद, मधुप, भृंग, मधुकर
मग्न गुंग, तल्लीन, दंग
मगर सुसर, नक्र
मग्रूर गर्विष्ठ, चढेल, उर्मट, उद्दाम, उद्धट
मजल पल्ला, टप्पा
मज्जाव निर्बंध, मनाई, अटकाव, आडकाठी
मजूर गडी, कष्टकरी, कामकरी, श्रमिक
मदत साहाय्य
मन चित्त, मानस, अंतःकरण, अंतरंग
मनोरंजन करमणूक, अनुरंजन
मयंक सूर्य व चंद्र
मरणोन्मुख आसन्नमरण, मुमूर्षू
मशाल दिवटी, हिलाल
महान थोर, मोठा, प्रचंड, भव्य, विशाल, श्रेष्ठ, विराट, गुरू, महा
महाराणी महाराज्ञी
महापुरूष महानुभाव, महामना, महात्मन
महिना मास, माह
म्यान कुक्षि
माकड मर्कट, वानर, कपि, शाखामृग
माग तपास, थांग, छडा
माणूस मनुष्य, मानुष, मनुज
मात्रा उपाय, इलाज
मान्य मंजूर, संमत
मान्यता संमती, सहमती, स्वीकृती
माया प्रेम, वात्सल्य, दया, कृपा
मासा मत्स्य, मीन, मच्छ
माळ सर
मित्र सखा, सोबती, सवंगडी, दोस्त, सुहृद, सांगाती, स्नेही
मिश्रण मिसळ
मिळकत आय, प्राप्ती
मीठ सैंधव, लवण
मीलन मेळ, संगम, संयोग, एकत्रीकरण
मुनी ऋषी, यती, तपस्वी, योगी, महर्षी
मुलगा सुत, पुत्र, चिरंजीव, नंदन, तनय, आत्मज, नंदन, तनुज
मुलगी कन्या, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, नंदिनी, दुहिता
मूर्च्छा घेरी, भोवळ, फीट
मेरू आधार
मैत्रीण सखी, सोबतीण
मैना सारिका, साळुंखी
मोर मयूर, नीलकंठ, केकी, शिखी
मोलकरीण दासी, बटीक
मोसम ऋतू, हंगाम
मोक्ष मुक्ती
मंगल पवित्र, शुभ
मंजुरी मान्यता, परवानगी, संमती, अनुमती
मंजूर मान्य, कबूल
मंडई बाजार, बाजारहाट
मुंज उपनयन, मौजीबंधन

This article has been first posted on and last updated on by